מה זה זיגי?

האתר נועד לעזור לסטודנטים לבנות מערכת שעות בדרך הפשוטה ביותר והמהירה ביותר.
האתר לא רושם במערכת ההרשמה של האוניברסיטה, אלא משמש אך ורק לעזרה לפני ההרשמה

על מנת להסיר ספק, אין קשר בין אתר זה ובין האוניברסיטה.