תקנון והצהרת פרטיות

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש/ת לשירות אם תתבצע הפרה של תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

לכל בעיה, שאלה ובקשה יש לפנות למנהל האתר בכתובת המייל ziggi@aguda.bgu.ac.il.

 

יודגש, כי כל המבצע/ת פעולה באתר מצהיר/ה כי הנו/ה מודע/ת לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבל/ת אותם, ומוותר/ת על כל טענה אשר תהא לו/ה ו/או למי מטעמו/ה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

תקנון

אתר זיגי שייך לאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובשל כך מחויב לשמירה על הפרטיות של המשתמשות/ים בו.

האגודה אינה תשתמש בנתוני המשתמשות/ים באתר זיגי למטרות פרסומיות.

אתר זיגי אינו מהווה תחליף למערכת ההרשמה לקורסים של האוניברסיטה, אלא מהווה אך ורק פלטפורמה לארגון מערכת שעות.

מנהל האתר רשאי למנוע מגולש/ת ו/או משתמש/ת כלשהו/י את ההשתתפות בפעילות באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל האתר רשאי למנוע מגולש/ת ו/או משתמש/ת כלשהו/י מלהשתתף במידה והגולש/ת ו/או המשתמש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשות/י ו/או לקוחות האתר.

 

ההרשמה

ההרשמה לשירות הזיגי היא הרשמה נפרדת מההרשמה לאתר אגודת הסטודנטים ובשל כך חלים בה השינויים הבאים:

1.      ההרשמה פתוחה לכלל המיילים של גוגל ולא רק למיילים עם סיומת post.bgu.ac.il.

2.      ההרשמה אינה כוללת הכנסת פרטים אישיים ואינה כוללת אישור על שליחת מיילים פרסומיים.

3.      שימו לב: ההרשמה באתר האגודה כן כוללת את הכנסת הפרטים האישיים והאישורים הללו ואם אישרתן/ם שם שליחת מיילים פרסומיים אתן/ם תקבלו מיילים כאלו.

 

תוכן גולשות/ים

חלקים באתר מכילים תוכן גולשות/ים. לדוגמא: אירועים, פרטי מרצות/ים, דירוג מרצות/ים ועוד.

1.      הנהלת האתר אינה אחראית על תוכן הגולשות/ים, מהימנותו, שלמותו או מכל בחינה אחרת.

2.      אין לפרסם תוכן פוגעני כלשהו בתוכן הגולשות/ים.

3.      אין לפרסם תוכן פרסומי או שיווקי בתוכן הגולשות/ים ללא קבלת אישור ממנהלי האתר.

4.      זיגי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמו/ה הפרטי או המלא של מעדכן/נת הפרטים.

 

הצהרת פרטיות

אתר זיגי עשוי להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרי האתר בין השאר על ידי אחסון "עוגיות" בדפדפן. חסימת ה"עוגיות" בדפדפן, תמנע שימוש בתכני האתר.

אתר זיגי שומר לעצמו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשות/ים, הנרשמות/ים ומבקשות/י המידע באתר.